Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Systems analysis for sustainable development

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TN0268
Förkunskapskrav: Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10. Kunskaper motsvarande 180 hp (120 p) varav 90 hp (60 p) i något ämne inom utbildningsområdet naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap. Kunskaper motsvarande Engelska A.
Fråga SYV