Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:20 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0382
Förkunskapskrav: Behörighet till Lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 50 hp lantbruksvetenskap varav minst 15 hp med inriktning företagsekonomi.
Fråga SYV