Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Project based research training

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LB0067
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå i Lantbruksvetenskap eller Trädgårdsvetenskap, samt Engelska B.
Fråga SYV