Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Experimental student project in landscape architecture

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0254
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller stadsplanering. Godkänt examensarbete/självständigt arbete på grundnivå eller kandidatexamen. Kunskaper motsvarande engelska 6.
Fråga SYV