Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Bevarande av historiska trädgårdsanläggningar

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0230
Förkunskapskrav: 120 hp varav 90 hp i huvudområdena landskapsplanering, landskapsarkitektur eller i något av ämnesområdena arkitektur, fysisk planering, konstvetenskap, geografi, kulturvård, arkeologi alternativt 2 årskurser på landskapsingenjörsprogrammet eller... Läs mer
Fråga SYV