Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Magisterarbete i trädgårdsvetenskap

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0737
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp totalt varav 90 hp inom huvudområdet trädgårdsvetenskap, inklusive godkänt självständigt arbete på kandidatnivå. Minst 15 hp kurser på avancerad nivå.
Fråga SYV