Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Växtodlingens styrmedel

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1167
Förkunskapskrav: Behörighet för Lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 50 hp inom ämnet lantbruksvetenskap varav minst 10 hp med inriktning växtbiologi.
Fråga SYV