Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master Project in Technology

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0745
Förkunskapskrav: Kvalifikationer motsvarande 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom teknik och Engelska B från gymnasieskolan eller motsvarande samt godkänt examensarbete på grundnivå eller en kandidatexamen.
Fråga SYV