Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Projekt i landskapsarkitektur

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0725
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 80 hp inom landskapsarkitektur.
Fråga SYV