Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DV2557
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att studenten har avklarat 15 högskolepoäng i programmering, varav minst 5 högskolepoäng datastrukturer och algoritmer.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV