Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kandidatexamensarbete i landskapsarkitektur

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0649
Förkunskapskrav: 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet landskapsarkitektur
Fråga SYV