Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Markvetenskap och geoteknik

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MV0180
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma C, Fy A, Ke B, Bi A, Sh A, SvB/Sv 2B, En A samt 5 hp Geologi och hydrologi
Fråga SYV