Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Studio - Gestaltning av närmiljö

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0233
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande minst 60 hp varav 50 hp landskapsarkitektur eller landskapsplanering.
Fråga SYV