Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Design Project - Site, Concept and Theory

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0273
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur eller arkitektur inklusive 15 hp studio- och/eller projektkurser och Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landscape Architecture.
Fråga SYV