Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Landskapsarkitektens metoder och roller i översiktlig planering

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0256
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp landskapsarkitektur och/eller fysisk planering och/eller stadsplanering och/eller landsbygdsutveckling. Kunskaper motsvarande engelska 6.
Fråga SYV