Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Projekt 3 - Stora landskap

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0179
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i landskapsarkitektur eller landskapsplanering inklusive kunskaper motsvarande lärandemålen i Projekt 1 och Projekt 2.
Fråga SYV