Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Studio - Stadens offentliga rum

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0159
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i landskapsarkitektur och/eller landskapsplanering inklusive kunskaper i stadsbyggnadshistoria och stadsplanering.
Fråga SYV