Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Planeringsprojekt- storskaliga strukturer, analys och MKB

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0268
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur, arkitektur eller fysisk planering och Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landscape Architecture.
Fråga SYV