Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Maskinteknik i lantbruket

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TN0318
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 50 hp lantbruksvetenskap samt 20 hp teknologi.
Fråga SYV