Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete i Djurbiologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0526
Förkunskapskrav: Minst 120 hp varav minst 60 hp i biologi.
Fråga SYV