Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Landscape in transition - impacts of, and adaptation to climate change

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0265
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp inklusive 90 hp i landskapsarkitektur, biologi, skogsvetenskap, arkitektur, fysisk planering eller geografi samt Engelska 6 eller antagen till masterprogrammet Landscape Architecture.
Fråga SYV