Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Stadens historia och framtid - struktur och planering

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:16 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0168
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i landskapsarkitektur och/eller landskapsplanering inklusive grundläggande kunskaper i trädgårds- och parkhistoria samt ekologi.
Fråga SYV