Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Landskapsarkitekturens kulturarv

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0269
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur, arkitektur, fysisk planering, konst eller geografi och Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landscape Architecture.
Fråga SYV