Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete inom lantbruksvetenskap - masterarbete

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0763
Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet lantbruksvetenskap samt godkänt självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå eller kandidatexamen.
Fråga SYV