Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MT1428
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: MT1447 Grundläggande maskinelement för tekniker, MT1201 Innovativ och hållbar produktutveckling samt MT1109 Tillverkningsmetoder.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV