Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Differentialekvationer med Liegruppanalys

Blekinge Tekniska Högskola

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MA1437
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Följande kurser ska vara genomgångna; MA1106 Linjär algebra, 7,5 hp, MA1102 Analys 15 hp samt MA1109 Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Fråga SYV