Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MA1434
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Avklarade kurser i MA1102 Analys 15 högskolepoäng och MA1109 Matematik fortsättningskurs 7,5 högskolepoäng.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV