Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IK4003
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kurser i datateknik om 60 hp varav kurser i programmering 15 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV