Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX8014
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 90 hp inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, biologi, miljöteknik eller naturvetenskap med miljöinriktning. Engelska B.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV