Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MT1422
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kurserna MT1109 Tillverkningsmetoder samt MT1414 Lean produktion.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV