Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i markvetenskap - kandidatarbete

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0690
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp totalt varav 60 hp inom markvetenskap. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet.
Fråga SYV