Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Växtskydd och mikrobiologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1261
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp i biologi varav minst 5 hp inom växtskyddsområdet.
Fråga SYV