Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Lantbrukets livsmedelsprodukter

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LB0053
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande områdebehörighet 3: Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A alternativt områdesbehörighet 14: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D.
Fråga SYV