Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Arbets- och ledarskapspsykologi i teori och praktik

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LB0060
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 50 hp högskolestudier.
Fråga SYV