Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:SGPAH
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller:Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV