Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Bachelor project in biology

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0816
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp i biologi.
Fråga SYV