Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Forest Management at the dept . of Forest products

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0660
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande kandidatexamen eller godkänt kandidatarbete i skogsvetenskap samt 30 hp på avancerad nivå i skogsvetenskap eller skogshushållning samt engelska B. Om examensarbetets genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs,... Läs mer
Fråga SYV