Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0593
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 75 hp i skogsvetenskap samt kurserna Externredovisning 7,5 hp, Marknadsföring 7,5 hp, Företagets organisation och ledning 7,5 hp och Ekonomisk analys av skogliga beslut 7,5 hp samt Svenska B och Engelska A. För... Läs mer
Fråga SYV