Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Organisations- och affärsutveckling, projektarbete

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0194
Förkunskapskrav: Kunskaper på grundnivå motsvarande: - 120 hp skogsvetenskap inklusive - kursen Organisationsutveckling för skogsindustrin - metodval och effekter 7,5 hp
Fråga SYV