Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Tillämpad populationsekologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX0121
Förkunskapskrav: 120 hp på grundnivå, varav - 60 hp miljövetenskap inklusive 15 hp ekologi eller - 60 hp biologi varav 15 hp ekologi eller - 60 hp naturresursskötsel inklusive 15 hp ekologi eller - 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp ekologi samt - Engelska 6.
Fråga SYV