Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1247
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: - 120 hp på grundnivå, varav - 60 hp biologi, eller - 60 hp skogsvetenskap samt - Engelska 6
Fråga SYV