Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Biology at the dept of Forest Ecology and Management

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0750
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: Kandidatexamen i Biologi samt kurser om minst 30 hp på avancerad nivå i Biologi samt Engelska B. Om examensarbetets genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå, kan krav på sådan kurs ställas.
Fråga SYV