Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ekonomisk analys av skogliga beslut

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0150
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: - 80 hp Skogsvetenskap, inklusive - 8 hp skogsekonomi
Fråga SYV