Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Skoglig planering och skogsskötsel

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0157
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: - 60 hp skogsvetenskap eller - 60 hp skogshushållning samt - 7 hp GIT eller GIS
Fråga SYV