Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Soil Science at the dept of Forest Ecology and Silviculture

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0178
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: Kandidatexamen i Markvetenskap eller skogsvetenskap samt kurser om minst 30 hp på avancerad nivå i markvetenskap samt Engelska B. Om examensarbetets genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå, kan... Läs mer
Fråga SYV