Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Human Dimensions of Fish and Wildlife Management

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX0120
Förkunskapskrav: 120 hp på grundnivå, varav - 60 hp miljövetenskap eller - 60 hp biologi eller - 60 hp naturresursskötsel eller - 60 hp skogsvetenskap eller - 60 hp statsvetenskap eller - 60 hp sociologi eller - 60 hp kulturgeografi samt - Engelska 6.
Fråga SYV