Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Marknadsinriktad virkesförsörjning

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0162
Förkunskapskrav: Kunskaper på grundnivå motsvarande: - 80 hp skogsvetenskap
Fråga SYV