Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Skogsindustriell försörjningsstrategi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0163
Förkunskapskrav: Kunskaper på grundnivå motsvarande: 120 hp skogsvetenskap samt - Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Fråga SYV