Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0147
Förkunskapskrav: Kunskaper på grundnivå motsvarande - 80 hp skogsvetenskap inklusive - 10 hp kemi samt - Engelska 6 eller - 80 hp biologi inklusive - 10 hp kemi samt - Engelska 6
Fråga SYV