Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SH0149
Förkunskapskrav: - Skoglig grundutbildning och - Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader samt - Kunskaper motsvarande 45 hp i skogshushållning eller - Kunskaper motsvarande 45 hp i skogsvetenskap
Fråga SYV